Ufuk2020 programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT) araştırma alanı özelinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında diyalog ve etkileşimi geliştirmek ve desteklemek amacıyla Nesnelerin İnterneti Birliği (AIOTI – The Alliance of Internet of Things) kurulmuştur.

AlOTI-The Alliance of Internet of Things

AIOTI Avrupa Komisyonu tarafından Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-loT) üzerine çalışan çeşitli oyuncular arasında diyalog ve etkileşimi geliştirmek ve desteklemek amacıyla 25 Mart 2015 tarihinde kurulmuştur.

AIOTI Avrupa Komisyonu’na loT araştırmaları ve standardizasyon konularında destek ve geri beslemelerde bulunacaktır. Ufuk 2020 çalışma programında bulunan “loT in Large Scale Pilots-Büyük Ölçekli Alanlarda lot” konusunda da önemli bir role sahip olacaktır. Özetle loT alanında açılacak çağrıların içeriğine katkıda bulunabilecek ve bu çağrılarda yer alacak muhtemel konsorsiyumlar AIOTI bünyesinde oluşacaktır.

Üyelik

Üyelikler ulusal bazda değil, kurum/kuruluş bazında yapılmaktadır. Üyelik ücreti alınmamaktadır. AIOTI üyeliği kanuni olarak tanınan bütün girişimlere açıktır, özel sektör, KOBİ, araştırma merkezi vb. statüdeki üyeler Avrupa Komisyonu’nun loT politikasının şekillenmesine katkıda bulanabileceklerdir. Enerji, otomotiv, mobil haberleşme, aydınlatma, inşaat, üretim, sağlık gibi çok farklı sektörlerden üyeler bulunmaktadır. Üye olan bazı büyük kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır.

Alcatel, Bosch, Cisco, Hildebrand, IBM, Intel, Landis+Gyr, Nokia, ON Semiconductor, Orange, OSRAM, ABB, ACM, Philips, Samsung, Schneider Electric, Siemens, NXP Semiconductors, STMicroelectronics, Telecom Italia, Telefonica, Telit, Thales, Vodafone, Volvo, Huawei.

Mevcut durumda, 24 Ülkeden (ABD dahil AB Üye ve Asosiye Ülkeleri) 350’nin üzerinde üye bulunmaktadır. Türkiye’den henüz katılım bulunmamaktadır. Henüz public-private partnership mi, ETP mi, EIP mi yoksa informal bir grup olarak mı destekleneceği kararlaştırılmamıştır. Yapıya ilişkin değerlendirmenin 2017 yılında yapılması planlanmaktadır.

AIOTI Yapısı

AIOTI, Steering Committee ve 11 alt çalışma grubundan oluşmaktadır. Çalışma gruplarının başkanları Steering Committee’yi oluşturmaktadır. Alt Çalışma grupları, başkanları ve başkanların kurumlan aşağıda verilmiştir

WG 1: loT European research cluster – Ovidiu Vermesan (Mr)/SINTEF

WG 2: Innovation Ecosystems – Kees van der Klauw (Mr)/Philips

WG 3: loT Standardisation – Patrick Guillemin (Mr)/ ETSI

WG 4: Policy issues – Robert MacDougall (Mr)/ Vodafone

WG 5: Smart living environment for ageing well – Mustapha Bouraoui (Mr)/STMicroelectronics

WG 6: Smart farming and food security

 

PAYLAŞ

YORUM YOK