Bulut Bilişim ile anılan terimlerin başında hiç kuşkusuz üç ana hizmet modelinden birisi olan Bir Hizmet Olarak Altyapı (IaaS – Infrastructure as a Service) gelir. IaaS, bu ana hizmet modellerinden donanım katmanına en yakın olanıdır. Temel olarak sanallaştırma, depolama, ağ gibi donanım kaynaklarının bir havuz halinde kullanıcılara sunulmasını hedefler. IaaS’ı bir veri merkezi (data center) marketi olarak düşünmek çok da  yanlış olmaz. Şirketler, istedikleri miktarda sanal makine, depolama alanı ve ağ altyapısı ihtiyaçlarını belirler ve talep etmeleri durumunda hazır bir veri merkezine sahip olurlar. İşletmeler, oluşan bu sanal veri merkezindeki kaynakları kullandıkları kadar ödeyecekleri (pay as you go) için IaaS, kendi binaları üzerinde konuşlandırılan bir veri merkezinden daha ekonomik bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. IaaS’ın belirli başlı avantajları olarak aşağıdakiler sayılabilir:

  • Fiziksel bir sunucu odasına, veri merkezine ve ağ altyapısına ihtiyaç duyulmaması
  • Çalışan teknik personel maliyetlerinin azalması
  • Kullanılmayan kaynaklar için para ödenmemesi
  • İstenildiği an esnek olarak veri merkezinin ölçeklenebilmesi
  • Bulut IaaS sağlayıcı firmalarının yüksek oranda elde edilebilirlik sunması (%99.999)
  • Bulut IaaS sağlayıcı firmalarının başka konumlardaki veri merkezlerine sistem göçüne izin vermesi
IaaS Hizmet Modeli
IaaS Hizmet Modeli

IaaS Bulut Bilişim’in en hızlı büyüyen parçası olarak, 2016 yılında dünya çapında 207 milyar dolarlık bir pazar seviyesine ulaşması öngörülüyor [3.1]. Günümüzde birçok işletme BT altyapısını bir Bulut IaaS sağlayıcı firma üzerinden alma yoluna gidiyor. İşletmelerin veri merkezi yönetiminden çok, esas işlerine yoğunlaşmasını sağlayan IaaS, her geçen gün ülkemizde ve dünyada pazar payını arttırmaktadır.

IaaS Kaynak Havuzu
IaaS Kaynak Havuzu

Örnek IaaS Senaryosu: Mor Zürafa Tekstil A.Ş.

Mor Zürafa Tekstil A.Ş., yurt genelinde hizmet veren 100’den fazla mağazası ve bir adet e-ticaret sitesi ile dünya çapı bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Amazon EC2 üzerinden temin ettikleri 50 sunucudan oluşan bir sanal veri merkezine sahiptir. Bu sunucular üzerinde ERP ve stok takibi gibi yazılımlar koşarken, e-ticaret sitesi de bu sunucular üzerinden hizmet vermektedir. Kurumsal dokümanlar ise Amazon S3 üzerinde tutulmaktadır. Böylelikle bayiler istenilen dokümanlara her yerden ulaşabilmektedirler. E-ticaret sitesi üzerindeki durağan içerik de benzer şekilde Amazon S3 üzerinde tutulmaktadır. Mor Zürafa Tekstil A.Ş., Bulut Bilişim’e geçtiğinden beri bilişim maliyetlerini astronomik şekilde düşürerek yalnızca kullandığı bant genişliği ve sunucu adedince ücret ödemektedir. Mor Zürafa Tekstil A.Ş., bayramlar ve özel günler için anında ek sunucular ve ek ağ kapasitesi devreye alarak gelen yoğun talebi karşılayabilmektedir. Yalnızca özel günlerde temin ettiği bu altyapı için ne büyük miktarlarda bir satın alma yapmasına ne de tüm sene elektrik ve iklimlendirme maliyetleri için ödeme yapmasına gerek kalmıştır.

Örnek IaaS Senaryosu: Ekşi Armut Yazılım ve Animasyon A.Ş.

Ekşi Armut Yazılım ve Animasyon A.Ş., Türkiye’nin önde gelen yazılım firmalarından biri olarak hizmet vermektedir. Yaklaşık 150 yazılım mühendisi, grafiker ve animatörün çalıştığı bu firmada dönem dönem yapılan animasyonlar için yüksek hesaplama gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için Google Compute Engine üzerinde anlık yüzlerce sunucu oluşturulup hesaplama (render) işlemi birkaç saat içerisinde bitirilmektedir. Böylelikle yalnızca birkaç saatlik kullanım maliyeti ödenmektedir. Ekşi Armut Yazılım ve Animasyon A.Ş. Bulut bilişim öncesi büyük bir hesaplama çifliğine (render farm) sahipken, bu veri merkezini yönetmenin oldukça yüksek olan maliyetini Bulut Bilişim’e geçerek önemli oranda azaltıp bir maliyet kazanımı sağlamıştır.

[ 3.1 ] http://www.ibm.com/cloud-computing/us/en/what-is-iaas.html
PAYLAŞ

YORUM YOK