Bulut Bilişim Sektörü giderek herkesin ihtiyacı haline gelmekte ve sektörün sunduğu hizmetleri kimler kullanmalı sorusunun cevabı da herkes olarak şekillenmektedir. Bulut Bilişim teknolojilerini kullanmaları avantajlarına olabilecek potansiyel kullanıcı profillerini örneklemek gerekirse;

Yoğunluk sebebi ile asıl hedeflerine ve işlerine odaklanamayan sektördeki firmalar (kurum ve kuruluşlar):


Her iş sektöründe olduğu gibi asıl hedefine odaklanamayan ve yan işlerle vakit, efor ve maliyet kaybeden firmalar çok ciddi sıkıntılar çekmektedir. Örneğin, reklam ajanslarının birinci öncelikli görevi reklam verenler ile görüşüp onlardan iş alabilmektir. Fakat ajansların, işlerini devam ettirebilmek için kullandıkları teknolojilerin ve ilgili alt yapısal işlerin (örneğin sunucuların yönetimi) idamesi için ciddi bir efor ve zaman kaybına uğramaları asıl hedeflerinden uzaklaşmalarına ve iş gücü kaybına uğramalarına sebep olabilir. Bunun sonucu olarak iş kayıplarının oluşması ve şirketin büyümekte zorlanması gözlemlenebilir. Bulut Bilişim’e geçiş, firmaya asıl hedefine odaklanma ve büyüme imkanı yaratabilir.

Bilişim Teknolojileri için finans ve işgücü kaynağını en aza indirmek isteyen firmalar: 


Bir reklam ajansı, bazı dönemlerde çok fazla reklam veren ile anlaşıp buna paralel olarak daha fazla teknolojik potansiyele ve desteğe (örneğin daha çok fazla sunucuya) ihtiyaç duyabilir. Bu dönemlerde alınacak ekstra işlem gücü ve teknolojik destek firma için ek iş gücü ve donanım gibi maliyetler çıkarabilir. Fakat yeterince reklam veren ile anlaşamadığı dönemlerde firma elindekinden daha az teknik imkana ihtiyaç duyabilir. Bu tür dönemlerde, firmanın sahip olduğu teknolojik kaynaklar çok sık atıl durumda kalabilir. Bulut Bilişim’e geçiş, firmanın sunulan altyapıya kullandığı kadar ödeme yapmasına ve teknolojik ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılamasına yardımcı olabilir.

İş dünyasında hız ve çevikliğin önemli bir faktör olduğunu özümsemiş gelişime açık firmalar:


Firmaların büyümesiyle beraber çalışanların kullanılan sistemlere her yerden ve her zaman erişme isteği orantısal olarak artar. Bulut Bilişim sektörünün hızlı ve dinamik bir altyapıyı internet üzerinden rahatlıkla erişilebilir kılması, hız ve esnekliği özümsemiş firmalar için önemsenmesi gereken bir hizmet portföyü oluşturmaktadır.

Çok şubeli firmalar: 


Birden fazla şubeye sahip firmaların, farklı lokasyonlarda birçok veri merkezi bulunmaktadır. Bu durum firmalar için otomasyon zorluğu ve ek iş gücü tüketimine sebep olmaktadır. Tüm sistemlerin bulutta toplanarak yönetilmesi (veri merkezi kaynaklarının birleştirilmesi, sanallaştırılması ve otomatize etmesi) firmalara otomasyon rahatlığı sağlamak ile beraber ek maliyetlerin de önüne geçmektedir.

Dosyalarına internete bağlanılabilen her yerden erişmek isteyen kişiler: Günümüzde, veriyi sürekli olarak depolama ihtiyacı sadece firmaların değil kişilerin de gereksinimi haline gelmiştir. Örneğin, cep telefonu ile fotoğraf çeken bir kişinin telefon belleğinin dolması halinde fotoğraf çekmeye devam edebilmesi ilişkili bir bulut hizmetine sayesinde buluta taşınarak olası kılınabilir. Çekilen fotoğrafların bulut üstündeki bir depolama alanına aktarılması beraberinde bu fotoğraflara istenilen her yerden ulaşılabilmesini de sağlayabilir.

PAYLAŞ

YORUM YOK