Bu dokümanın amacı, Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı (2014-2016) desteğiyle TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) tarafından yürütülen Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Projesi kapsamında oluşturulacak Akademi Heyeti’nin çalışma prensiplerini, yetkilerini ve sorumluluklarını belirlemek, bu konudaki usul ve esasları tanımlamaktır. B3LAB Projesi’nde, kaynakların etkin kullanıldığı ve dinamik olarak ölçeklenebilen bulut sistemlerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapılması, Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularında ileri düzeyde araştırmaların gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi, paydaşlara araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sağlanması ve bir ekosistemin oluşmasına katkı verilmesi hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak, proje hedefleri ve mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda kamu ve özel sektörden ilgili paydaşların gönüllülük esasıyla dahil olacağı çalışma gruplarının oluşturulması planlanmaktadır. B3LAB Akademi Heyeti, oluşturulacak çalışma gruplarına liderlik yapacak ve bilimsel prensipler ışığında ilgili çalışmaların planlanması ve tamamlanmasından sorumlu akademik bir komite olacaktır. Akademi Heyeti üyeleri, TÜBİTAK BİLGEM Yönetimi’nin onayı alınarak belirlenecektir.

Etkinliğe Ait Dosyalar

PAYLAŞ

YORUM YOK