Sürekli gelişen bir sektör olan bilişim sektörünün en büyük problemlerinin başında kalifiye iş gücü ve maliyet fazlalığı gelmektedir. Özellikle birincil çalışma alanı bilişim olmayan firmalar, bu problemlerin çözümünde diğer firmalara göre daha fazla zorlanmaktadır. Bulut Bilişim hizmetleri sunan sağlayıcılar bu kapsamdaki firmalar için çok iyi bir çözüm ortağı olmaktadır. Bulut Bilişim teknolojisinde karşılaşılan zorluklardan dolayı bulut sistemlerine geçişi düşünen firmalar bu süreci sürekli olarak ertelemektedir. Bu duruma sebep olarak ayrıca geçiş sonrası karşılaşılabilecek risklerin meydana getireceği sorunları öngörebilmenin zorluğu da gösterilebilir. Bulut Bilişim hizmetleri kullanım kararının alınmasının önündeki zorluklara örnek vermek gerekirse;

Uygulamalarda Özgünlük: Bilginin öneminin artması ve bilgiyi işleyen sistemlerin yaygınlaşması ile bilişim teknolojileri tüm firmalar için büyük bir öneme sahip olmuştur. Önceleri, kurumların işleyişlerine yardımcı olan bilişim teknolojileri, zamanla kurumlar için bütün süreçlerin yürütüldüğü ortamlar haline dönüşmüştür. Birçok farklı sektörde ve farklı hizmet alanında değişkenlik arzeden kurum içi kültüre ve iş modeline sahip firmalar hedeflerine ulaşmak için etkin bir biçimde bilişim teknolojilerinden faydalanmaktadır. Bu farklılıklar, çoğu zaman ortak bir model oluşturmayı zorlaştırmaktadır. Bulut Bilişim’de özellikle maliyet açısından avantaj oluşabilmesi için, bir kez oluştur birçok kez kullan (built once use many) metodunun uygulanabilmesi gerekir. Özellikle kritik iş uygulamarının kendine özgün olması, firmaların iş süreçlerini ortak modellere adapte edememesi gibi sorunları oluşturmaktadır.

Bilgi Güvenliği: Firmalar sahip oldukları hayati öneme sahip bilgilerin güvenliğini sağlamakta bile zorlanırken, bu bilgilerin üçüncü bir firmaya ait ortamlarda saklanması ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bilginin her geçen gün daha fazla artan maddi değere sahip olmasıyla beraber gündeme gelen endüstri casusluğu riski, firmalar açısından göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Bununla beraber, günümüzde Bilgi Güvenliği Teknolojileri’nin çok ilerlemesine rağmen, özellikle yazılım açıklarından kaynaklanan güvenlik sorunları kurumlar için hala ciddi ve göz önünde bulundurulan bir zorluktur. Örnek olarak bir firmanın kayıtlarında tutulan kredi kartı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi verilebilir. Tüm bu risklere karşın, Bulut Bilişim hizmet sağlayıcıları özellikle bilgi güvenliği ihlalleriyle ilgili bir yaptırımı kabul etmemektedir. Bu ve benzeri sorunlar nedeniyle özellikle iş kritik uygulamaların ve sistemlerin bulut ortamına taşınmasında beklenen ivme bir türlü yakalanamamıştır.

Hizmet Sağlayıcının Yetkinliği: Firmalar için bilişim teknolojilerinin bulut ortamına taşınması çok ciddi analiz edilmesi gereken bir süreçtir. Burada, hizmet sağlayıcının ihtiyaçları ne kadar anlayabildiği ve bu ihtiyaçları hangi oranda adresleme yeteneğine sahip olduğu çok önemlidir. Ayrıca bulut hizmeti sağlayıcının istenilen hizmet seviyesini sağlayamaması veya mali olarak varlığını uzun süre sürdürememesi yüzünden değiştirilme olasılığı da en az bulut ortamına geçiş kadar firmalar açısından sorunlar oluşturmaktadır.

Denetim Zorlukları: Büyük çaplı firmalar için kurumsal denetim önemli bir iş kalemidir. Bulut Bilişim’in yeni gelişmekte olan bir model olması nedeniyle henüz varolan kanun ve denetim mekanizmaları tam anlamıyla bu modeli kapsayacak şekilde güncellenememiştir. Bununla beraber, bulut ortamında verilerin fiziksel olarak nerede bulunduğunun bilinememesi de denetim açısından başka bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Faturalandırma ve Muhasebeleştirmedeki Zorluklar: Bulut Bilişim modelinin firmalara cazip görünmesinin en önemli nedenlerinden biri de uygulanan yatırım modelidir. Firmaların bilişim teknolojileri ihtiyaçları için yatırım yapmak yerine cari gider yapması, vergilendirme ve muhasebeleştirme açısından daha verimlidir. Bununla beraber, Bulut Bilişim’de olan “kullandığın kadar öde” mantığı da atıl işlem gücü düşünüldüğünde göz önünde bulundurulması gereken başka bir noktadır. Kaynak kullanım oranına göre ödeme sisteminde bulut hizmeti sağlayıcıları için hala standart ve verimli bir faturalandırma metodu geliştirilememiştir. Varolan metodlar, kullandığın kadar öde mantığından çok yapılan ilk yatırım maliyetlerinin kullanıcılara aylık olarak yansıtılması şeklindedir.

PAYLAŞ

YORUM YOK