TÜBİTAK BİLGEM Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi hedefinin yanı sıra, ülke çapında bulut bilişim konusunda standartların ve yönetmeliklerin oluşturulmasına katkı sağlanmasını amaçlanmaktadır. TÜBİTAK BİLGEM B3LAB projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM TDBY YTKDL altında yürütülen BTEST Projesi’nde, Milli Bulut Bilişim Standartları çalışmalarının nihai hale getirilmesine destek olunması, yayınlanacak Milli Bulut Bilişim standartlarına uygunluğun değerlendirilmesi için altyapı oluşturulması ve uluslararası bulut bilişim standardizasyon komitelerinde yer alınması, geliştirmesi devam eden uluslararası bulut bilişim standartlarının iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK BİLGEM’in 2015 yılında düzenlediği IV. Paydaş Görüşleri Ortak Akıl Platformu Çalıştayı’nda ilgili katılımcılar, bulut bilişim alanında standartların, mevzuatların eksikliğini ve bu alanda çalışma ihtiyacı gerekliliğini, TÜBİTAK BİLGEM ve TSE yetkililerine iletmişlerdir. Bu ihtiyaç ve TÜBİTAK BİLGEM’in bulut bilişim standartlarının geliştirilmesi ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlama hedefi üzerine, TÜBİTAK BİLGEM ve TSE iş birliği ile, 23 Kasım 2015 tarihinde “Bulut Bilişim Standartları Çalıştayı 2015” düzenlenmiştir. Çalıştaya, TÜBİTAK BİLGEM IV. Paydaş Görüşleri Ortak Akıl Platformu Çalıştayı’nda bu çalışmanın gerekliliğini dile getiren uzmanlar ile ülkenin önde gelen bulut hizmeti sağlayan ve bulut hizmeti alan özel sektör, kamu, üniversite yetkilileri katılım sağlamışlardır.

2015 Bulut Bilişim Standartları Çalıştayı ile, ülkemizde devam eden standardizasyon çalışmaları üzerine mevcut durum analizi gerçekleştirilmesi, katılımcı kurumların/kuruluşların bulut bilişim çalışma alanlarında yetkinlik tablolarının oluşturulması amaçlanmıştır. Gelecek çalışmalar için temel teşkil etmesi planlanan bu çalıştay sonrasında, farklı kurum/kuruluşlar tarafından devam ettirilen standardizasyon çalışmalarının senkronizasyonunun sağlanması, belirlenen çalışma alanları ve bu alanda uzman kurum/kuruluş yetkilileri ile Milli Bulut Bilişim standartları üzerine çalışılması, dünyada devam eden standardizasyon çalışmalarının ilgili uzmanlar tarafından takip edilmesi hedeflenmiştir.

Organizasyon Komitesi: Merve ASTEKİN, Mehmet ŞAHİNOĞLU, Bahadır DÜNDAR, Selma EREN YETİM

Dokümanı indirmek için tıklayınız

PAYLAŞ

YORUM YOK